Обучение
в USA

www.study-in-usa.eu
All you need to know when you are interested in studying,
doing research, or teaching in USA. The scholarship
database provides a quick overview.

0-700-18-448

* на цената на един импулс от цялата страна

Цена на обучение

Висше образование в САЩ може да бъде записано след завършването на средно училище или след двугодишно обучение в Community College. След края на образователния цикъл в последния, дори студентите могат да започнат да учат директно в трети курс в някой американски университет. Стойността на обучението в подобен подготвителен колеж е значително по-ниска, отколкото в други учебни заведения, а понякога то излиза и безплатно на чужденците. В САЩ има над 3000 подобни начални висши учебни заведения, в които могат да влизат младежи навършили 17-годишна възраст. В тях може да се получи първа или втора степен в рамките на системата на американското висше образование, като се започне от ценза за бакалавър. Обучението за него се нарича undergraduate, а по-нататък следва степента graduate или postgraduate.

Колко всъщност излиза обучението в американски колеж или университет? Средните стойности за образование в САЩ се колебаят между 20 и 50 хиляди долара, като в тази сума се включват всички разходи за живот и храна в страната на неограничените възможности. В Америка съществува също така стройна система за подпомагане със стипендии и грантове на чуждестранните студенти - субсидии, покриващи напълно или частично, стойността на висшето обучение там.

Американските университети, колежи и висши училища се делят на държавни и частни. Програмите като цяло във всички видове образователни институции в САЩ се подчиняват на общонационални принципи и препоръки към формата и съдържанието им. Но на всички места поотделно се разработват традиционно собствени методики за обучение и се култивират уникални практики в рамките на образователния процес. Като цяло стойността на образованието в държавните и частните американски висши училища доста се различава. Това е така, защото държавните висши учебни заведения се финансират от централният и местният бюджет, а частните разчитат основно на такси, договори с различни компании и дарения. По принцип, заради стипендиите и грантовете, не може да се каже точно, колко би излязло обучението на даден студент в САЩ. Размерът на конкретната такса за точно определен ВУЗ зависи изцяло от уникалните характеристики на административното и общото положение на нещата при всеки отделен учащ се. Благодарение на една отпусната стипендия за държавен или частен университет или колеж, на даден студент може да се покрият изцяло или частично разходите за обучение в САЩ или напротив – да му излезе точно толкова, колкото струва и в този случай остава, обаче като „успокоение” изцяло рационалния довод, че качественото образование като американското, може да изглежда на пръв поглед скъпо, но е една отлична инвестиция за бъдещо професионално и кариерно развитие, защото една престижна диплома от САЩ отваря почти всички врати навсякъде по света.Изпрати сайта на приятел

Captcha image


Абонирайте се за нови програми

Captcha image